Lewybodydemens

Att ha Lewybodydemens (LBD) innebär att man har delar av Alzheimer och Parkinson, men det finns även vissa unika drag för just Lewybody.

För att få diagnosen Lewybody ska man ha två av tre huvudsymptom: Parkinsonism, fluktuationer i uppmärksamhet och vakenhet (dagtrötthet), eller synhallucinationer.

Man kan även få diagnosen om man har ett av huvudsymptomen och ett associerat symptom: Störd drömsömn, neuroleptika överkänslighet eller nedsatt dopamintransport.

Andra symptom kan inkludera instabilt blodtryck, inkontinens, depression, vanföreställningar, and typer av hallucinationer, med mera.

Källa: "Lewy body sjukdom" utgiven av Minneskliniken i Malmö.

Elisabeth Londos är en ledande överläkare som forskar inom Lewybody demens. Titta gärna på en av hennes föreläsningar om Lewybody demens på denna länk, och se presentationen från föreläsningen här.

Stigs sjukdomsbild

Stig fick diagnosen Lewybodydemens januari 2012, och gick bort 28 januari 2014.

Stig var stel och långsam i rörelserna, vilket ledde till svårigheter när han skulle sätta sig ner eller klä på sig. Kroppshållningen var framåtlutad, och hans balans dålig. Han hade dock inte störd drömsömn, men stort behov av sömn runt hela dygnet (totalt cirka 15 timmar).

Vidare problem var lokalsinnet och kunna hitta, även den tredimensionella uppfattningen var störd. Han hade svårt att hitta rätt ord när han pratade och tappade förmågan att läsa tidningar och böcker. Han hade även syn- och hörselhallucinationer.

Andra problem var lågt blodtryck, stel ansiktsmimik, svag röst, svårt att svälja. Han var darrig, men inte skakig.

Läs gärna mer om Stig och mig i någon av artiklarna här nedanför. Artiklarna är i pdf-format, högerklicka på länken för att spara.

Intervju i Corren, januari 2014.

Intervju i Linköpingsposten, september 2014.