Min föreläsning handlar om att vara anhörig till en demenssjuk, och min mentala skilsmässa under resan med Stig. Det tar ungefär 45-60 minuter, och kostar 1000 kr plus resa och vid behov logi.

KOMMANDE AKTIVITETER: